“Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.” — Marcus Aurelius

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà mình suy nghĩ.

SEEINGTOGETHER

7/9/2023