Luận văn cao học 2015-2017

Luận văn BS CK2

Chẩn đoán và điều trị dò động mạch vành bẩm sinh
Góp phần chẩn đoán và điều trị dò mạch vành bẩm sinh
Khảo sát thời gian INR trong khoảng điều trị của bệnh nhân đang điều trị thuốc kháng Vitamin K tại phòng khám BV Tâm Đức
Nghiên cứu về sST2 trong suy tim cấp ở người Việt Nam
The clinical characteristics of coronary artery fistula anomalies in children and adults: A 24‐year experience