Tri kỉ

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Kiều & Hùng

7/20/2023

"Đến một ngày mắt ta không còn tỏ
Những nếp nhăn hằn rõ vết thời gian
Hai chúng mình vẫn cảm thấy bình an,
Vì bên cạnh có hồng nhan, tri kỉ."