“Rise up and adopt an eagle mentality.” — Germany Kent

Tâm thế chim đại bàng: "Chúng ta luôn phải nhớ rằng những cái gì đang tồn tại trong chúng ta sẽ bị cũ đi và sẽ lỗi thời, vì vậy. Luôn luôn làm mới bản thân mình bằng cách học hỏi và thay đổi liên tục".

SEEINGTOGETHER

Hùng

7/13/2023