Nhân Duyên

Xin cám ơn món quà quý báo từ người quen.

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Hùng

7/2/2023

"Everything happens for a reason don't question it trust it."