Nắng Xuân

"Người hỡi ! Hãy quay nhìn coi Người có thấy nắng Xuân đang cười ? Ta hãy yêu nhau trong đời Kiếp nhân sinh ôi không dài"

SEEINGNHẬT KÝTOGETHER

HK

5/13/2024