Mỗi ngày đều bình an

TOGETHER

Hùng

6/1/2023

"Mong em luôn vui vẻ
Mỗi ngày đều bình an
Có thật nhiều sức khoẻ
Tâm tư luôn dịu dàng
Những chuyện buồn, đừng nhớ
Phải để lòng vui tươi
Sống phải luôn ghi nhớ
Còn thở là còn cười"

Sưu tầm