"In order to see birds, it is necessary to become a part of the silence." - Robert Lynd

Để nhìn thấy những loài chim, ta phải học cách để trở thành một phần của sự im lặng.

SEEINGTOGETHER

Hùng

7/16/2023