Good Morning - Ngày mới thật an lành

SEEINGTOGETHER

Hùng & Kiều

6/30/2023

The Hopetoun Falls is in the Otways region of Victoria, Australia.
“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao”