“Đừng để hành vi của người khác phá hủy sự bình yên bên trong bạn.” – Đức Đạt Lai Lạt Ma

Good morning and have a perfect day.

SEEINGTOGETHER

Hùng

8/27/2023