"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức giấc"

"Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"

SEEINGTOGETHER

Hùng

8/22/2023