“In a world where time passes too quickly, spending it with the ones we love is a precious gift not to be taken for granted.”

Trong một thế giới mà thời gian trôi qua quá nhanh, việc dành thời gian cho những người chúng ta yêu thương là một món quà quý giá không thể coi thường.

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Hugo

10/10/2023