Good Morning

Tạm biệt Melbourne "Em phải về thôi, xa anh thôi! Chia tay anh chia tay hoàng hôn, Chia tay anh chia tay hàng cây, Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ..."

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Hùng & Kiều

10/2/2023