Cuộc sống giống như một cuốn sách.

"Cuộc sống giống như một cuốn sách. Một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ lật thử một trang bạn sẽ không bao giờ biết những gì ở chương tiếp theo!"

TOGETHER

Sưu tầm - Hùng & Kiều

6/17/2023

“Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.”
― Marcel Proust